Menu

Runway shows

  • Nakkashi presents Vikram Phadnis - Lakme 2014
  • Lakme Fashion Week 2012- Summer Resort
  • Lakme Fashion Week 2013 - Ponds Gold Radiance
  • Lakme Fashion Week 2010 - Summer Resort
  • Lakme Fashion Week 2012
  • Swades presents Vikram Phadnis